Het Europese Sport!Op sluit 3 jaar werking af op de slotconferentie te Granollers.

Op woensdagmiddag 14 december werd in de Sala Tarafa in Granollers de slotconferentie gehouden van het Europese project Sport!OP!, dat de gemeente Granollers sinds begin 2020 leidt. Dit project is ontwikkeld in het kader van het programma Erasmus+ Sport en het hoofddoel was de integratie van kwetsbare jongeren door middel van sportbeoefening. Ook het GO! atheneum Ieper was een partner in dit project.

Bijna zestig mensen woonden deze conferentie bij, waaronder vertegenwoordigers van alle europese partners maar ook lokale organisaties en clubs, om de afgelopen 3 jaar van dit project te evalueren.

De burgemeester van Granollers, Alba Barnusell, waardeerde “sport als een instrument voor transformatie en cohesie om een betere toekomst voor iedereen op te bouwen” en sprak de wens uit dat “dit project zijn sporen nalaat door de ervaringen te delen, aan te passen en te laten groeien”.

Tijdens de bijeenkomst heeft elke Europese partner de sociale actieplannen gepresenteerd die zij hebben opgesteld als één van de resultaten van hun deelname aan het project. Ze hebben ook de rest van de documenten toegelicht waaraan de 7 Europese partners hebben gewerkt en die zullen worden gebruikt zodat andere entiteiten, overheden, gemeenten of andere groepen kunnen werken aan inclusie door sport. Het slotdocument, met name het methodologisch handboek opgesteld door de partner Universiteit Barcelona is vanaf heden te raadplegen via de officiële website van het project.

http://sportopproject.eu  (te vinden onder ‘resources’)

Renato Brion, sportleerkracht en verantwoordelijke voor de Ieperse inbreng in dit project, stelde het actieplan voor op deze slotconferentie.

NieuwsoverzichtVorige pagina