CLB Connect

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Als ouder of als leerling kan je bij ons terecht met je vragen. Deze vraag kan gaan over hoe het leren vlot, over hoe je je in je vel voelt, over welke studiekeuze je kan maken,… . Onze teams engageren zich om naar jou te luisteren en om samen met jou naar een oplossing te zoeken. Indien we je zelf niet verder kunnen helpen dan gaan we samen op zoek naar een andere dienst die dat wel kan.

CLB Connect begeleidt leerlingen zodat ze een optimale schoolloopbaan zouden hebben. Er werken artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen en een logopedist. In multidisciplinaire teams begeleiden zij samen de leerlingen. We vinden het belangrijk dat je open met ons kan spreken, daarom houden we sterk aan ons beroepsgeheim. Wat je ons in vertrouwen vertelt, blijft vertrouwelijk tussen ons.

De begeleiding door CLB Connect is steeds gratis.

Meer info via www.clbconnect.be

GO! scholengroep Inspira

Bekijk onze inspirascholen

In onze scholen leer je watNatuurlijk, nieuw & nodig is.Stuur zelf maar en vergeet niet datPer dag een team je gidst en loodst.In warmte, in verbintenisRaakt alles in elkaar vervat.Al doende groeiend word je 't grootst.

– Stijn de Paepe