OKAN

Ben je tussen 12 en 18 jaar en onlangs in België aangekomen? Dan helpen wij je graag verder in onze OKAN-klassen om je wegwijs te maken in jouw nieuwe omgeving en jou de Nederlandse taal te leren.

De afkorting OKAN staat voor Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers. Een gedreven team bestaande uit leerkrachten, ondersteuners en begeleiders staat klaar om jou een schooljaar lang te begeleiden en voor te bereiden op de overstap naar het regulier secundair onderwijs.  Op onze twee campussen in Ieper en Veurne vind je een uitgebreid studieaanbod waar je na de OKAN-klas terecht kan in een studierichting die het best bij jouw interesses aansluit.

Je kan alleen in de onthaalklas starten als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden voor inschrijving als regelmatige leerling in een onthaalklas:

  • Op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en jonger dan achttien jaar zijn.
  • Een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven.
  • Het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben.
  • De onderwijstaal onvoldoende beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen.
  • Maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal. Op vraag van de school kan voor individuele leerlingen, in uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden, van de toelatingsvoorwaarde afgeweken worden.

Contact

De lessen voor de leerlingen in de OKAN-klassen vinden plaats in de gebouwen van GO! campus Ieper en GO! atheneum Veurne.

OKAN Ieper

Plumerlaan 26
8900 Ieper
057 70 99 88

okan@campusminneplein.be
https://okanieper.campusminneplein.be/

OKAN Veurne

Smissestraat 10
8630 Veurne
058 31 10 89

dir.atheneumveurne@inspirascholen.be
www.atheneumveurne.be

GO! scholengroep Inspira

Bekijk onze inspirascholen

In onze scholen leer je watNatuurlijk, nieuw & nodig is.Stuur zelf maar en vergeet niet datPer dag een team je gidst en loodst.In warmte, in verbintenisRaakt alles in elkaar vervat.Al doende groeiend word je 't grootst.

– Stijn de Paepe