Leerlingenvervoer

Tijdens de schooldagen wordt leerlingenvervoer ingericht voor onze leerlingen.

De ritten worden samengesteld bij het begin van het schooljaar. Elke basisschool heeft één of meerdere bussen ter beschikking.

Het vervoer van de leerlingen van het buitengewoon onderwijs gebeurt netoverschrijdend samen met de andere scholen voor buitengewoon onderwijs uit de regio.

Per bus is een busbegeleider verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.

GO! scholengroep Inspira

Bekijk onze inspirascholen

In onze scholen leer je watNatuurlijk, nieuw & nodig is.Stuur zelf maar en vergeet niet datPer dag een team je gidst en loodst.In warmte, in verbintenisRaakt alles in elkaar vervat.Al doende groeiend word je 't grootst.

– Stijn de Paepe