Organisatie
& bestuur

Het bestuur van GO! scholengroep Inspira bestaat uit:

 • De raad van bestuur
 • De algemene vergadering
 • De stuurgroep
  • De algemeen directeur
  • De directeur-coördinator basisonderwijs
  • De coördinerend directeur secundair onderwijs
 • Het college van directeurs
  • De stuurgroep
  • De directie basisonderwijs
  • De directie secundair onderwijs
  • De directeur volwassenenonderwijs
  • De beheerder autonoom internaat
 • De onderwijsinstellingen

Hieronder het organogram van GO! scholengroep Inspira.

GO! scholengroep Inspira

Bekijk onze inspirascholen

In onze scholen leer je watNatuurlijk, nieuw & nodig is.Stuur zelf maar en vergeet niet datPer dag een team je gidst en loodst.In warmte, in verbintenisRaakt alles in elkaar vervat.Al doende groeiend word je 't grootst.

– Stijn de Paepe