Inspirerende Erasmus-week in Barcelona!

3

Van 10 tot 15 juni 2024 namen Catherine Tossens en Eva Monsieur van Inspira (+ INNOVA) deel aan een boeiende Erasmus-uitwisseling in Barcelona. Samen met deelnemers uit Portugal, Duitsland, Polen en Italië verkenden ze nieuwe manieren om podcasts en live radio in het onderwijs te integreren.

Dag 1: Kennismaking en Context

De week begon met een kennismakingssessie waarin deelnemers hun rol in het onderwijs en hun onderwijssysteem presenteerden. Al snel werden enkele interessante verschillen duidelijk. Oefeningen hielpen ons nadenken over de mogelijke contexten waarin we podcasts en radio met leerlingen kunnen inzetten.

Dag 2: Materiaal en Voorbereiding

We verdiepten ons in het benodigde materiaal, apps en de voorbereiding voor live radio en podcasts. Ondanks enkele technische hobbels, leerden we veel van het experimenteren met live radio. Alvaro, een 67-jarige pensioengerechtigde leerkracht, vertelde over zijn ervaringen met piraatradio in de jaren ’70 in Portugal.

Dag 3: Muziek en Storytelling

We combineerden muziek met stemopnames en ontdekten een app die radio uit verschillende delen van de wereld kan afspelen. We oefenden met storytelling en maakten een podcast rond “Papaoutai” van Stromae. Hoewel de geluidskwaliteit niet ideaal was, was het een waardevolle ervaring.

Dag 4: Museumbezoek en Opdrachten

Na een experiment met een podcast/radio app, bezochten we het Museo National D’art de Catalunya. We kregen opdrachten via de app Goosechase, waarbij we onder andere een museumwerknemer moesten interviewen en een schilderij moesten nabootsen. Deze interactieve werkvorm betrok iedereen en demonstreerde dat podcasten en live streamen ook op locatie kan.

5

Dag 5: Audacity en Uitwisseling

Op de laatste dag werkten we met Audacity om audio te bewerken. Hoewel bruikbaar, bleek het niet ideaal voor onze leerlingen en leerkrachten vanwege de Windows-vereiste. Gelukkig bood de leerkracht een alternatief, Bookcreator, aan. We sloten de week af met een uitwisseling van ideeën en leerden de website Artsteps kennen van de Portugezen.

Vergelijking Onderwijssystemen

De uitwisseling bood ook inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen de onderwijssystemen van de deelnemende landen:

Het Duitse onderwijssysteem lijkt sterk op het onze. Volwassenonderwijs biedt daar ook cursussen zoals yoga, die bij ons in de privésector vallen. Veel lessen worden online gegeven, wat handig is in bergachtige gebieden.

In Portugal bepaalt de eindscore in de lerarenopleiding de toewijzing door de overheid, wat diversiteit bemoeilijkt. Leerkrachtensalarissen zijn afhankelijk van leerlingevaluaties. Tijdens de financiële crisis werden 9 jaar anciënniteit van leraren afgetrokken, wat tot stakingen leidde. Portugal heeft een groot lerarentekort en alleen klasverantwoordelijken hebben oudercontact. Alle leerlingen kregen een toestel van de overheid.

In Polen is het onderwijs strikt. Politieke discussies en het tonen van scores aan andere leerlingen zijn verboden. Leerlingen hebben thuis een toestel, terwijl leerkrachten een bon krijgen om er zelf een te kopen. Ouders kunnen gedetailleerde informatie over leerkrachten opvragen. Scholen hebben veel camera’s, en mannelijke leerkrachten werken tot 65 jaar, terwijl vrouwelijke collega’s op 60 mogen stoppen.

Toekomstmuziek: Podcasten op School- en Scholengroepniveau

We doen het voorstel om met leerlingen aan een podcast te werken, waarin ze in gesprek gaan over onderwerpen die hen bezighouden. Dit concept zouden we graag in Innova starten en mogelijk uitbreiden naar andere scholen. Ook overwegen we een scholengroep-brede podcast, waarin inspirerende personeelsleden aan het woord komen.

Werkvormenfilter en Jobshadowing

Tijdens de vele gesprekken kwamen innovatieve werkvormen ter sprake. We werken aan een dynamische werkvormenfilter om leerkrachten te helpen bij het vinden van geschikte werkvormen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor jobshadowing, zowel in België als in Portugal, om van elkaars onderwijsmethoden te leren.

NieuwsoverzichtVorige pagina